VREDNOVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI U BIJELJINI

  • Mihajlo Vasiljević
Ključne reči: Kružna raskrsnica, kapacitet, nivo usluge, signalisana raskrsnica

Apstrakt

U okviru ovog rada potrebno je izvršiti kapacitivnu analizu raskrsnice. Utvrditi postojeće stanje, uraditi prognozu za 10 godina, dati prijedlog rješenja za poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja, izvršiti funkcionalno, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih rješenja. Za svaku varijantu potrebno je izračunati troškove izgradnje, troškove goriva kao i troškove zagađenja vazduha. Nakon toga potrebno je vrednovati sve varijante i predložiti najbolju.

Reference

[1] http://ltablice.com
[2] Kenjić, Z. Izbor tipa raskrsnice primjenom multikriterijske analize, 1-9.
[3] Mitić D, Vukanović S, kružne raskrsnice , Saobraćajni fakultet 1990
[4] Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji, 2010. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 26/2010.‚
[5] Smjernice projektovanje, građenje održavanje i nadzor na putevima. Knjiga I, 2005. Bosna i Hercegovina.
Objavljeno
2020-11-28
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo