УПОТРЕБА MICROSOFT OFFICE PROJECT-A ПРИ ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗГРАДЊЕ ДЕОНИЦЕ ПУТА ИВЕРАК-ЛАЈКОВАЦ

  • Јелена Радуловић
Ključne reči: Генерални пројекат, Мicrosoft Office Project, управљање, активности, трошкови, ризик

Apstrakt

Основни циљ израде овог рада јес­те планирање и анализа свих неопходних активности и ресурса који се користе за израду техничке документације на нивоу генералног пројекта, процена трошкова и потребног времена за реализацију пројекта уз примену знања и метода из области управљања пројектима.

Reference

[1] Атанасковић П., Изводи са предавања – Управљање пројектима, Ф.Т.Н., Нови Сад, 2018.
[2] Авлијаш Р.,Авлијаш Г., „Управњаљање пројектом“, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
[3] Атанасковић П., „Практикум Microsoft Office Project“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015.
[4] Драгашевић А., Методолошки аспекти оптимизације ресурса у мрежном дијаграму, Београд, 2014.
Objavljeno
2020-11-28
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo