ANALIZA PREVOZNIH TROŠKOVA U TRANSPORTU OPASNIH MATERIJA PRIMENOM STATISTIČKIH MODELA

  • Dragan Smiljanić
  • Gordan Stojić
Ključne reči: Troškovi transporta, opasne materije, raspodele, supstitucija

Apstrakt

Prevozni troškovi u transportu opasnih materija u drumskom saobraćaju u radu izračunati su na osnovu opšte prihvaćenih metoda i dostupnih podataka. Takođe, proračuniti su i troškovi ukoliko bi se transport opasnih materija realizovao železničkim saobraćajem na onim relacijama i za one količine za koje bi bio celishodan. Za utvrđivanje količine opasnih materija po relacijama prevoza korišćene su odgovarajuće statističke metode.

Reference

[1] Sremac, S., Arsić. T., Smiljanić, N., Vukobratović, B., Stojić, G., (2017). Safety plans as a prevention in the transport of dangerous goods, ISBN 978-99955-36-66-4, str. 97-102, VI International Symposium New Horizons 2017 of Transport and Communications, Doboj, Bosnia and Hercegovina.
[2] Biocanin, R, Ketin, S. Akcidenti u zivotnoj sredini, Internacionalni Univerzitet Travnik, IUT Travnik 2019.
[3] http://www.srbijatransport.rs
[4] Stojić, G., Organizacija železničkog saobraćaja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[5] http://srbcargo.rs/sr/tarife
Objavljeno
2020-11-27
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo