ANALIZA RADA I PREDLOG MERA ZA POBOLjŠANjE POSLOVANjA PREDUZEĆA „NIŠ- EKSPRES“

  • Mladen Minić
Ključne reči: vozni park, međumesni saobraćaj, anketa putnika

Apstrakt

Cilj izrade ovog rada jeste da se kroz analizu uoče nedostaci u poslovanju autotransportnog preduzeća „Niš-Ekspres“ i predlože mere za preva­zi­laženje tih problema. Predstavljena je analiza izmeritelja rada, prihoda i troškova dobijenih radom vozila na među­mesnoj autobuskoj liniji Niš-Beograd, kao i anketiranje korisnika staničnih usluga.

Reference

[1] Prof. dr. Pavle Gladović: „Organizacija drumskog saobraćaja“,Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
[2] Dokumentacija transportnog preduzeća „Niš-Ekspres“.
[3] Prof. dr Pavle Gladović: „Tehnologija drumskog saobraćaja“, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2003.
[4] P. Gladović, „Informacioni sistemi u drumskom transportu“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
Objavljeno
2020-11-27
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo