ANALIZA I IZBOR FASADNOG SISTEMA ZA ARHEOLOŠKI CENTAR U MAINZU

  • Slobodan Milošević
Ključne reči: Fasade, detalji, staklo, aluminijum, profili

Apstrakt

Tema rada jeste analiza i izbor fasad­nog sistema za arheološki centar. Urađen je projekat za dva fasadna sistema sa detaljima i sa uporednom analizom, prema Evrokodu.

Reference

1. Eliášová Martina:,,ADVANCED DESIGN OF GLASS STRUCTURES’’ Lecture L1_ME Design of glass beams, Lecture L1_ME Design of glass beams, 2011. godine
2. Jelenka Vitomir:,,Konstrukcija Aluminijumskih Fasada’’ , Izdavač: AD ALPRO Vlasenica za izdavača: mr Vladan Nastić, 2006. godine
3. Vesna Trifunović-Dragišić:,,Staklene Fasade u Savremenoj Arhitekturi’’, MAGISTARSKI RAD
4. Dean Čizmar , Vlatka Rajčić:,,Lagane Konstrukcije’’ Priručnik iz predmeta Lagane Konstrukcije, Zavod za konstrukcije, Gađevinski Fakultet Sveučilište Zagreb , 2008. godine
5. Miroslav T. Bešević, Aniko Tešanović, Kovač Josip Striko:,,PRORAČUN NOSEĆE ALUMINIJUMSKE KONSTRUKCIJE STAKLENE FASADE PREMA GRANIČNIM STANJIMA’’, ZBORNIK RADOVA 19 (2010)
6. Danijela Z.Đurić Mijović:,,ARHITEKTONSKO-KONSTRUKCIJSKI DIZAJN FASADNIH SISTEMA OD ČELIKA I ALUMINIJUMA’’ , DOKTORSKA DISERTACIJA
Objavljeno
2020-11-27
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo