ПРИМЈЕНА FIDIC УГОВОРА НА ПРОЈЕКТИМА

  • Дражен Ристић
Ključne reči: FIDIC уговори, Модел уговарања, учесници на пројекту

Apstrakt

FIDIC уговори-стандардизовани модели уговора за различите типове пројеката. Дефинисање уговорних страна, и њихова улога на пројекту. Поређење домаће регулативе и FIDIC процедуре приликом уговарања пројекта, као и примјена FIDIC-a у току самог пројекта

Reference

[1] Ивковић Б,Поповић Ж. 2005. Управљање пројектима у грађевинарству, Грађевинска књига, Београд
[2] Услови уговарања за грађевинске радове, FIDIC, ACES, треће издање, Београд, 2017. године
[3] Услови уговарања за постројење и пројектовање-изградњу, FIDIC, ACES, треће издање, Београд, 2017. године
[4] The FIDIC Golden principles, first edition 2019, FIDIC
[5] Ћировић Г, Николић Топаловић М, Јововић С. Грађевинско-урбанистиче процедуе у високоградњи, Београд 2017.
[6] http://www.aces.rs/FIDIC.sr.html
Objavljeno
2020-11-26
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo