PROJEKAT АB ZGRADE SA UPOREDNOM ANALIZOM PRORAČUNSKIH KONTROLA PREMA EVROPSKIM I SRPSKIM PROPISIMA

  • Ivan Pijanić
  • Đorđe Lađinović
Ključne reči: AB konstrukcija, uporedna analiza, Evrokod 1, Evrokod 2, Evrokod 8

Apstrakt

U radu je prikazan projekat armiranobetonske konstrukcije višespratnog stambenog objekta, spratnosti (Po+Pr+5) na području Novog Sada, proračunat prema  Evrokod pravilnicima. Na kraju rada prikazana je uporedna analiza proračunskih kontrola prema Evropskim i Srpskim standardima.

Reference

1. Brujić Zoran - „Betonske konstrukcije u zgradarstvu prema Evrokodu“, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, januar 2018.
2. Evrokod 1 „Dejstva na konstrukcije“; Beograd, novembar 2009.
3. Evrokod 2 „Proračun betonskih konstrukcija“; Beograd, februar 2006.
4. Evrokod 8 „Proračun seizmički otpornih konstrukcija“; Beograd, novembar 2009.
5. Anka Starčev-Ćurčin, Drago Žarković - „Materijali za vežbe iz predmeta teorije betonskih konstrukcija 1 i 2“; Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
6. „Tower 8“ - uputstvo za rad sa programom
7. „Armcad 6.0“ - uputstvo za rad sa programom
8. Proračun betonskih zgrada, Evrokod 2osnova i primene, Beograd 2019.
9. Grupa autora: „Beton i armirani beton - Tom 1“, Univerzitetska štampa, Beograd 2000.
10. Grupa autora: „Beton i armirani beton - Tom 2“, Univerzitetska štampa, Beograd 2000.
11. Pravilnik za objekte visokogradnje u seizmički aktivnim područjima
Objavljeno
2020-11-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo