UPRAVLJANJE IZMENAMA NA GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA NA PRIMERU PROJEKTA NOVI DORĆOL

  • Jovana Tankosić
  • Vladimir Mučenski
Ključne reči: Upravljanje projektima, organizacija, budzet, ugovori

Apstrakt

Upravljanje projektima je složen zadatak koji zahteva veliko znanje, analitičnost i samosvesnost menadzera zaduženog da investicioni projekat dovede do kraja, u planiranom budzetu i predviđenim rokovima.

Kroz ovaj rad su obrađeni aspekti:

  • Upravljanja ugovorima i ugovornim strategijama
  • Upravljanja vremenom
  • Upravljanja rizikom
  • Upravljanja izradom projektne dokumentacije
  • Upravljanja tenderskom procedurom
  • Upravljanja komunikacijom na projektima
  • Upravljanja izmenama
  • Upravljanja troškovima

Ovi aspekti su prikazani i obrađeni kroz konkretne primere iz prakse sa akcentom na upravljanje izmenama na primeru projekta Novi Dorćol.

Reference

[1] Ivković B., Popović Ž. (2005), „Upravljanje projektima u građevinarstvu“, Beograd
[2] Project Management Institute (2013), “A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide)“, Newtown Square: Project Management Institute
[4] Zakon o planiranju i izgradnji, „Službeni glasnik RS“ br.72/2009, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2018
[5] Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata, „Sl. glasnik RS“, br. 27/2015 i 29/2016.
Objavljeno
2020-11-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo