MATEMATIČKO MODELIRANJE BAČKOG DELA HIDROSISTEMA DTD PRIMENOM JEDNODIMENZIONALNOG MODELA HEC-RAS

  • Lilla Varga
  • Ljubomir Budinski
Ključne reči: Matematičko modeliranje, Hidrosistem DTD, HEC-RAS

Apstrakt

Tema ovog rada je matematičko mode­liranje bačkog dela Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav pomoću softverskog paketa HEC-RAS. U radu su data detaljna objašnjenja načina unosa podataka potrebnih za kreiranje šematskog prikaza razmatranih kanalskih mreža, kao i testiranje verodostojnosti i kvaliteta unetih podataka simuliranjem rada kanalske mreže.

Reference

[1] https://www.dotkomsite.com/price-iz-ravnice/nikola-mirkov-tvorac-dtd-kanala-vojvodanskog-krvotoka/
[2] Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka, JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad, “Hidroinvest DTD” AD Novi Sad, Pravilnik o odr\avanju vodnog režima na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav deo I-1 (Bački deo hidrosistema)
[3] Budinski Ljubomir, Slajdovi za predavanje Ustaljeno nejednoliko tečenje u kanalima –programski paket
HEC-RAS
[4] HEC-RAS River Analysis System User’s Manual
[5] Đorđević Dejana, Rosić Nikola i Jovanović Miodrag, diplomski rad HEC-RAS - Korisničko uputsvo
[6] Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka, JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad, “Hidroinvest DTD” AD Novi Sad, Pravilnik o odr\avanju vodnog režima na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav deo I-1 (Bački deo hidrosistema)
[7] https://srbobrandanas.rs/2019/11/03/novi-pomor-ribe-u-kanalu-dtd
Objavljeno
2020-11-23
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo