VREDNOVANJE PREDLOGA REŠENJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICAMA NA Bulevaru Evrope

  • Katarina Jovanović
Ključne reči: Saobraćaj, Nivo usluge, Vrednovanje

Apstrakt

Ovaj rad prikazuje način analiziranja saobraćaja na raskrsnicama i predlog mera za pobolj­šanje uslova odvijanja saobraćaja sa funkcionalnog i ekonomskog aspekta.

Reference

[1] (2010). Highway Capacity Manual. The National Academies
[2] (2000). Highway Capacity Manual. The National Academies
[3] http://www.putevi-srbije.rs. (n.d.)
[4] ĐorĎević, T., & Vuk, B. (2002). Kapacitet putnih i uličnih ukrštanja prioritetne raskrsnice (novi koncept). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
[5] Kuzović, Lj. (1994). Vrednovanje u upravljanju razvojem i ekploatacijom putne mreže. Beograd: Saobraćajni fakultet.
[6] Kuzović, Lj. (2000). Kapacitet i nivo usluga drumskih saobraćajnica. Beograd: Saobraćajni fakultet.
[7] Kuzović, Lj.,Bogdanović, V. (2010). Teorija saobraćajnog toka. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
[8] Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji. ("Sl. glasnik RS", br. 134/2014)
Objavljeno
2018-12-12
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo