PROJEKAT VIŠESPRATNE ZIDANE ZGRADE PREMA EVROKODU I UPOREDNA ANALIZA DOMAĆIH I EVROPSKIH STANDARDA ZA ZIDANE ZGRADE

  • Ljubiša Prodanović
Ključne reči: Višespratna zidana zgrada, uporedna analiza, Evrokod

Apstrakt

U radu je prikazan projekat višespratne zidane zgrade spratnosti (Pr + 3) na području Novog Sada, prema Evrokod standardima. U drugom delu rada prikazana je uporedna analiza proračuna zidanih zgrada prema domaćim propisima i Evrokodu.

Reference

[1] Pakvor Aleksandar, Perišić Života, Aćić Mirko, “Evrokod 0: EN 1990:2002. Osnove proračuna konstrukcija“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Aleksandar Pakvor. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[2] Najdanović Dušan, “Evrokod 1: EN 1991-1-1:2002. Dejstva na konstrukcije; deo 1-1: Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Aleksandar Pakvor. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[3] Najdanović Dušan, “Evrokod 1: EN 1991-1-3:2003. Dejstva na konstrukcije; deo 1-3: Dejstva snega“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Aleksandar Pakvor. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[4] Marković Zlatko, “Evrokod 1: EN 1991-1-4:2005. Dejstva na konstrukcije; deo 1-4: Dejstva vetra“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Aleksandar Pakvor. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[5] Pakvor Aleksandar, Perišić Života, Aćić Mirko, “Evrokod 2: EN 1992-1-1:2004. Proračun betonskih konstrukcija; deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Đivota Perišić. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2006.
[6] Stevanović Boško, Glišović Ivan, Muravljov Mihailo, Jevtić Dragica, Zakić Dimitrije, “Evrokod 6: EN 1996-1-1:2005. Proračun zidanih konstrukcija; deo 1-1: Opšta pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Stevanović Boško, mr Glišović Ivan. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[7] Đorđe Lađinović, “Evrokod 8: EN 1998-1:2004. Proračun seizmički otpornih konstrukcija; deo 1:Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Lađinović Đorđe, dr Folić Radomir, dr Brčić Stanko, dr Brujić Zoran, dr Tatjana Kočetov Mišulić, Andrija Rašeta. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[8] Muravljov Mihailo, Stevanović Boško, “Zidane i drvene konstrukcije zgrada. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2003
[9] Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove. Beograd 1991.
[10] Pravilnik o tehničkim normativima za objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.
[11] “Tower 6.0“ – Upustvo za rad sa programom.
[12] “Allplan 2015“ – Upustvo za rad sa programom.
Objavljeno
2018-12-12
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo