Интеграција Mainflux платформе у систем за управљање енергетском потрошњом у паметној кући

  • Filip Savić
  • Milan Vidaković FTN Novi Sad, Departman za računarstvo i automatiku
Ključne reči: Mainflux, Typhoon HIL, pametna kuća, IoT, Python

Apstrakt

Zadatak rada jeste integracija Mainflux platforme u sistem za upravljanje energetskom potrošnjom u pametnoj kući. Mainflux platforma je korišćena zajedno sa Bash scripting-om da obezbijedi dostupnost podataka potrebnih za generisanje realne potrošnje električne energije. Simulacija je rađena pomoću Typhoon HIL softvera. Python programski jezik je korišćen za dobavljanje podataka sa Mainflux-a, stavljanje podataka u Typhoon HIL simulaciju, te upis realne energetske potrošnje u CSV datoteku.

Reference

[1] Mainflux platforma, https://www.mainflux.com/ (pristupljeno u oktobru 2020.)
[2] Typhoon HIL Control Center, https://www.typhoon-hil.com/products/hil-software/ (pristupljeno u oktobru 2020.)
[3] Docker, https://www.docker.com/ (pristupljeno u ok-tobru 2020.)
[4] Mainflux github, https://github.com/mainflux/mainflux (pristupljeno u oktobru 2020.)
[5] Solcast, https://solcast.com/ (pristupljeno u oktobru 2020.)
[6] Typhoon HIL API, https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-api-documentation/hil_api.html (pristupljeno u oktobru 2020.)
[7] SenML, https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-core-senml-13 (pristupljeno u oktobru 2020.)
[8] NATS, https://nats.io/documentation/ (pristupljeno u oktobru 2020.)
[9] Docker compose, https://docs.docker.com/compose/ (pristupljeno u oktobru 2020.)
[10] Mainflux CLI, https://mainflux.readthedocs.io/en/latest/cli/ (pristupljeno u oktobru 2020.)
[11] Bash scripting, https://help.ubuntu.com/community/Beginners/BashScripting (pristupljeno u oktobru 2020.)
[12] Typhoon HIL Control Center, https://www.typhoon-hil.com/products/hil-software/ (pristupljeno u oktobru 2020.)
[13] Github Darka Draškovića, https://github.com/darkodraskovic/mainflux/tree/dbreader/cmd/csv-dbreader (pristupljeno u oktobru 2020.)
Objavljeno
2021-06-26
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo