AUTOMATIZACIJA INSTRUMENTALIZACIJE KODA POMOĆU ROSLYN GENERATORA KODA

  • Luka Marić
Ključne reči: Roslyn, kod generacija, C#, kompajler

Apstrakt

Automatizovana instrumentalizacija koda predstavlja proces modifikacije koda kako bi se omogućilo vođenje evidencije o događajima koji su se desili u toku izvršavanja softvera od interesa. Motivacija za implementaciju predstavlja ušteda vremena koja može da se dobije ukoliko se čitav proces automatizuje. Za implementaciju rešenja korišćena je Roslyn platforma za pisanje korisnički definisanih kompajlera. Razlog upotrebe Roslyn platforme leži u objektnom modelu koji pruža i intuitivnom načinu za generisanje novog koda što predstavlja centralni deo rada koji će biti opisan..

Reference

[1] drdobbs.com, 2011, Commenting, Testing, and Instrumenting Code, [online] dostupno na: http://www.drdobbs.com/architecture-and-design/commenting-testing-and-instrumenting-cod/229300224 [posećeno 07.09.2018]
[2] docs.microsoft.com, Code Generation and T4 Text Templates, [online] dostupno na: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/modeling/code-generation-and-t4-text-templates?view=vs-2017 [posećeno 10.09.2018]
[3] Alfred, V. Aho 2007, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, 2nd edn, AddisonWesley, Boston
Objavljeno
2018-12-12
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo