UTICAJ POVRŠINSKE MASE NA KVALITET OTISAKA DOBIJENIH GRAFIČKIM SISTEMOM KONICA MINOLTA C224E

  • Darko Despotović
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Ana Lilić
Ključne reči: digitalna štampa, elektrofotografija, kvalitet štampe

Apstrakt

Štampa je delatnost koja je ljudskom društvu poznata dugi niz godina. Njen razvoj je doveo do toga da danas na raspolaganju imamo moderne oblike štape, od kojih je najznačajnija digitalna štampa. U ovom radu je posebna pažnja posvećena elektrofotografiji kao značajnom tipu digitalne štampe. Na konkretnom primeru je prikazano na koji način se vrši štampanje elektrofotografijom i na koji način se kontrolišu dobijeni rezultati.

Reference

[1] Novaković, D., Kašiković, N. (2013) Digitalna štampa. Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka
[2] Konica, (2020) [Online] Available from: http://brochure.copiercatalog.com/konica-minolta/bizhubc364eseries.pdf, [Accessed 27.10.2020].
[3] Partxpres, n.d. Techkon SpectroDens Premium spectro densitometer (used). [Online] Available from: http://www.partxpres.com/densitometers/25006-techkon-spectrodens-premium-spectro-densitometer-used.html [Accessed 27.10.2020]
[4] Polyprint (2019) High quality textile inks powered by Dupont ARTISTRI® [Online] Available from: http://www.polyprintdtg.com/products/inks/, [Accessed 05.10.2019].
Objavljeno
2021-04-03
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn