ISPITIVANJE PONOVLJIVOSTI ŠTAMPE NA OTISCIMA DOBIJENIM GRAFIČKIM SISTEMOM XEROX VERSANT 80 PRESS

  • Aleksandar Čolak
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: Digitalna štampa, ispitivanje kvaliteta otisaka

Apstrakt

Nove tehnologije su svojim razvojem uticale na razvoj grafičke industrije, a time su se pojavili novi zahtevi tržišta (cena, rok isporuke, mali tiraži). U toku štampe se kontroliše kvalitet nakon zadatog vremena kako bi nam proizvodi bili što približniji jedan drugome.

Reference

[1] CIE News; http:cei.mogi.bme.hu/cie_arch/kee/div1/tc 147.pdf 2001.godine
[2] Novaković D., Kašiković N. (2013), Digitalna štampa, FTN izdavaštvo, Novi Sad.
[3] Xerox (2020) [Online], Dostupno na: https://www.office.xerox.com/latest/V80BR-01U.pdf
[4] Techkon (2020) [Online], TechkonGmbH SpectroDens Manual web; Dostupno na: http://www.techkon.com/files/downloads/prospekte/spectroDens%20Manual%20Web.pdf
Objavljeno
2021-04-03
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn