CONCENTRATION LEVELS OF PARTICULATE MATTER AND VOLATILE COMPONENTS IN DIGITAL PRINTING OFFICE

  • Ljiljana Pavlić
  • Savka Adamović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Digitalna štampa, suspendovane čestice, lakoisparljiva jedinjenja

Apstrakt

Digitalna štampa kao revolucionarna tehnologija predstavlja direktnu štampu sa računara na supstrat. Parametri koji je definišu i po kojima se razlikuje od konvencionalnih tehnika štampe su kvalitetan otisak, produktivnost i industrijska primenljivost. Cilj rada je praćenje uticaja digitalnih mašina na kvalitet vazduha štamparije tokom osmočasovnog radnog vremena.

Reference

[1] D. Novaković, N. Kašiković, “Digitalna štampa”, Novi Sad, FTN izdavaštvo, 2013.
[2] D. Novaković, Ž. Pavlović, N. Kašiković, “Tehnike štampe: priručnik za vežbe”, Novi Sad, FTN Izdavaštvo, 2015.
[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4886 190/ (pristupljeno 29.05.2020.)
[4] https://www.xerox.com/downloads/usa/en/e/environm ent_safetyfacts.pdf (pristupljeno 27.09.2020.)
[5] https://iss.rs/sr_Cyrl/publication/show/iss:pub:50728
[6] PE Photovac, “PE Photovac Voyager users manual”, 1997.
[7] https://www.xerox.com/downloads/usa/en/e/environm ent_safetyfacts.pdf (pristupljeno 27.09.2020.)
Objavljeno
2021-04-02
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn