AUTOMATSKA VERIFIKACIJA REPLIKACIJE U OKVIRU SCADA SISTEMA

  • Milica Sedlar
Ključne reči: DMS, replikacija, verifikacija

Apstrakt

U ovom radu je opisan postupak automatizacije testova za verifikaciju konfiguracije u okviru DMS-a (Distributed Management System). Takođe je opisan i proces testiranja verifikacije konfiguracije, kao i alati i tehnologije koje su korišćene za izradu praktičnog dela zadatka. Automatizacija testova za verifikaciju konfiguracije se sastoji u manipulaciji lokalnim i daljinskim prekidačima u produkcionom sajtu i proveri replikacije u drugim sajtovima u sistemu pomoću aplikacije.

Reference

[1] Elfriede Dustin, Jaff Rashka, Johan Pau, Automated Software Testing, Introduction, management and performance, New York, 2008.
[2] Myers:, Glendford J., The art of software testing., New Jersy, 2004.
[3] De, Alan, Visual SourceSafe: Microsoft's Source Destruction System. Highprogrammer.com, 2009.
[4] Pilgrim, Mark, The history of draconian error handling in XML, 2004.
[5] https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/powershell-scripting?view=powershell-6 , datum pristupa 26.05.2018.
[6] Brian Desmond, Joe Richards, Robbie Allen, Alistair G. Lowe-Norris, Active Directory: Designing, Deploying, and Running Active Directory, 2010.
[7] David R. Bourgeois, James A. Ryan, Subhash C. Varshney, Data processing system with self testing and configuration mapping capability, USA, 1982.
Objavljeno
2018-12-11
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo