УПОТРЕБА МУЉА ИЗ ВОДЕ ЗА ИЗРАДУ НАСИПА И НОСЕЋИХ СЛОЈЕВА У ПУТАРСТВУ

  • Милица Којић
  • Милош Шешлија docent
Ključne reči: Материјал, Ископани седименти

Apstrakt

У раду су приказана досадашња истраживања примене муља за носеће слојеве у путарству. Описана је  комплетна процедура и начин испитивања, анализе муља из река, језера и мора.

Reference

[1] Marine dredged sediments as new materials resource for road construction. www.sciencedirect.com
[2] Sustainable reuse of dredged sediments as pavement materials by cement and fly ash stabilization www.doiorg.com
[3] Европски стандард, NF EN 13286-42, 2003. Невезане и хидраулички везане смеше. Метода испитивања за одређивање индиректне затезне чврстоће хидраулички везаних смеша.
[4] Beneficial use of dredged sediments in road engineering. SEDILAB by sc2e. Sednet.org.
Objavljeno
2021-03-31
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo