ANALIZA MERENJA UGIBA U KOLOVOZU METODOM SA PADAJUĆIM TEGOM (FWD) NA PRIMERU DRŽAVNOG PUTA I-B REDA, BROJ 13, DEONICA ZRENJANIN-EČKA

  • Aleksandar Janković
  • Miloš Šešlija docent
Ključne reči: kolovozna konstrukcija, rehabilitacija, defleksija

Apstrakt

Rad sadrži teorijske osnove metodologije za projektovanje pojačanja kolovoznih konstrukcija kao i analiza metoda za dimenzionisanje pojačanja kolovoznih konstrukcija pomoću izmerenih defleksija kolovoznih konstrukcija. Sam postupak je prikazan na primeru Državnog puta Zrenjanin-Ečka.

Reference

[1] „Kolovozne konstrukcije” – prof. Dr. Aleksandar Cvetanović
[2] „Kolovozne konstrukcije” – prof. Dr. Đorđe Uzelac I doc. Dr. Bojan Matić
[3] „Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji” – JP„Putevi Srbije“:
[4] „Ilustrovani tehnički uslovi u izgradnji puteva“– prof. Dr. Aleksandar Cvetanović
[5] „’Rehabilitacija kolovoznih konstrukcija” – Institut za puteve Srbije
[6] www.putevi-srbije.rs – Internet stranica
[7] www.putic.com – Internet stranica
Objavljeno
2021-03-31
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo