МЕТОДОЛОГИЈА ПРОРАЧУНА ГАБИОНСКИХ ПОТПОРНИХ ЗИДОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7

  • Петар Јелић
Ključne reči: Габионски зид, методологија, прорачун стабилности, еврокод 7

Apstrakt

У оквиру рада објашњена је методологија прорачуна стабилности габионских потпорних зидова према еврокоду 7. Прорачун габионског зида се врши према еврокоду 7 у оквиру кога су дефинисана 3 пројектна приступа према граничним стањима носивости (STR+GEO). Прорачун стабилности габионског зида је урађен према прорачунском приступу 2*, код кога се парцијални коефицијенти наносе на силе и отпоре, али тек на крају прорачуна, тако да се он, у највећем делу, одвија применом карактеристичних вредности, као што је код нас била пракса. На деоници Косјерић – Пожега, стационаже од км 183+075 до км 205+210 (дужине 22. 135 км), Због пројектованог проширења пута и пројектоване пешачке стазе у зони раскрснице Косјерић (жел.станица), а због недостатка простора да се изведе насип, у зони ножице насипа са десне стране пута, дато је решење у виду  габионског зида. У оквиру прорачуна стабилности раде се следеће анализе: анализа стабилности потпорног зида на претурање, анализа стабилности потпорног зида на клизање, анализа напрезања тла у контактној површи,носивосттла. Прорачун је урађен ручно, као и применом софтверског пакета GEO 5. (Програм Gabion).

Reference

Бетонске конструкције инжењерских објеката, Зоран Брујић
Прилог изради националног анекса еврокоду 7 – из аспекта потпорних зидова , (Зоран Бонић i dr.)
Механика тла, М. Максимовић
Европска техничка регулатива у грађевинарству, др Ива Деспотовић
Objavljeno
2021-03-30
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo