STATIČKA ANALIZA KODA ZASNOVANA NA UPOTREBI ROSLYN KOMPAJLERA

  • Željka Aleksić
Ključne reči: statička analiza koda, Roslyn, kompajler, C# standard kodiranja

Apstrakt

Statička analiza koda predstavlja proces analize izvornog ili binarnog koda softvera. Njen cilj jeste da se otkriju potencijalne slabosti softvera bez potrebe da se on prethodno izvrši, kao i da se proveri kompatibilnost stila sa postojećim preporukama i opštim standardima. Ovaj rad razmatra mogućnosti .NET kompajlerske platforme pod nazivom Roslyn i način na koji se upotrebom Roslyn API-ja može kreirati specijalizovani alat za statičku analizu koda zasnovan na smernicama .NET standarda za programski jezik C#.

Reference

[1] owasp.org, 2017, Static Code Analysis, [online] dostupno na: https://www.owasp.org/index.php/Static_Code_Analysis [posećeno 4 Sep. 2018]
[2] Chess, B and West, J 2007, Secure programming with Static Analysis, Addison-Wesley, Boston
[3] github.com, 2018, .NET Compiler Platform ("Roslyn") Overview, [online] dostupno na: https://github.com/dotnet/roslyn/wiki/Roslyn%20Overview [posećeno 6 Sep. 2018]
[4] Chess, B and West, J 2007, Secure programming with Static Analysis, Addison-Wesley, Boston
[5] Hunt, L 2007, C# coding standard for .NET
Objavljeno
2018-12-11
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo