NOVI SAD 2030: URBANISTIČKA STUDIJA I METODOLOGIJA RAZVOJA BICIKLISTIČKOG SAOBRAĆAJA

  • Milica Vračarić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Svetlana Blagojević
Ključne reči: Urbanizam, biciklistički grad, biciklistička infrastruktura, Novi Sad

Apstrakt

Urbanistička strategija zasnovana je na analizi postojećeg stanja, razvoju i implementiranju novih prostora za biciklistički saobraćaj u Novom Sadu. Cilj je formiranje kvalitetne biciklističke infrastrukture sa svim neophodnim parametrima za njeno funkcionisanje i definisanje značaja razvoja bicikla kao prevoznog sredstva u urbanoj sredini.

Reference

[1] http://traverseearth.com/amsterdam-bicycles-and-canals/ (pristupljeno u septembru 2020.)
[2] http://www.na2kotaca.net/wp-content/uploads/2014/12/biciklisti%C4%8Dki_priru%C4%8Dnik_HBS_izdanje.pdf (pristupljeno u septembru 2020.)
[3] https://sites.google.com/site/biciklzagreb/bicikl-kroz-povijest (pristupljeno u oktobru 2020.)
[4] https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/harmonizacija/prirucnik_za_projektovanje_puteva/SRDM5-6-biciklisticke-povrsine(120505-srb-konacna).pdf (pristupljeno u septembru 2020.)
[5] http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/1770%20Saobracajna%20studija-NOSTRAM-.pdf (pristupljeno u oktobru 2020.)
Objavljeno
2021-04-04