УТИЦАЈ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОТВОРА У РЕБРИМ СПРЕГНУТИХ НОСАЧА НА ДЕФОРМАЦИЈУ

  • Никола Вукић
Ključne reči: Спрегнуте конструкције, отвори, угиби

Apstrakt

У раду је анализиран утицај појединачних правоугаоних отвора у ребру челичног профила на угибе спрегнутих носача од челика и бетона. Параметрска анализа обухвата носаче распона 10 m и 15 m са различитим величинама и положајима укрућених и неукрућених отвора.

Reference

[1] “Additional Deflections due to Circular Openings in Composite Cellular Beams“ CEN Background_Document 2017
[2] R. Narayanan, V. Kalyanaraman, A. R. Santhakumar, S. Seetharaman, S. R. Satish Kumar, S. Arul Jayachandran, R. Senthil, “Teaching Materials – Chapter 28: Steel Beams with Web Opening“, Institute for Steel Development and Growth
[3] “Tutorial – SSD/SOFiPLUS – A Quick Reference”, SOFiSTIK AG, 2010.
[4] R. M. Lawson, S. J. Hicks, “Design of Composite Beams with Web Openings”, Ascot, The Steel Construction Institute, 2011.
[5] М. Пржуљ, „Спрегнуте конструкције“, Београд, ИРО „Грађевинска књига“, 1989.
Objavljeno
2021-03-28
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo