ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ SCADA СИСТЕМА У ИНДУСТРИЈИ НАФТЕ И ГАСА

  • Немања Лазић
  • Владо Поробић FTN
Ključne reči: SCADA, HMI, рачунарске мреже, MODBUS, OPC, даљински надзор

Apstrakt

У овом раду представљени су различити начини интеграције комуникационе и управљачке опреме, као и  различите методе прикупљања, складиштења и визуелизације процесних величина у SCADA систему. Као софтверска платформа за интеграцију овог система искориштена је AVEVA(Wonderware) System Platform-a, са својим серверским компонентама и клијентским апликацијама.

Reference

[1] LINK group, Računarske mreže, skripta sa predavanja
[2] http://elektronika.elfak.ni.ac.rs/index.php/subjects/27-osnovne-akademske-studije/84-racunarske-mreze-i-interfejsi
[3]http://www.esi.ftn.uns.ac.rs/images/predmeti/SwKO/predavanja/Softver%20sa%20kriticnim%20odzivom%20-Predavanja%201.pdf
[4] Application Server 2017 Update 3 - Training Manual, AVEVA, 2019.
[5] Igor Tot, “Industrijska implementacija modbus protokola”, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2019.
Objavljeno
2021-07-01
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo