POSTOJANOST NA TRLJANJE OTISAKA NA METALU DOBIJENIH GRAFIČKIM SISTEMOM DURST RHO 750

  • Ivana Stupar
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: Digitalna štampa, Ink-Jet, trljanje, kontrola kvaliteta, metal

Apstrakt

U okviru ovog rada izvršeno je ispitivanje metalnih materijala štampanih digitalnom tehnikom štampe na mašini Durst Rho 750. Test karta je štampana na tri metalna materijala, debljine od 3-4 mm. Na osnovu analize optičke gustine, relativne spektralne refleksije, obima i površine linija, razlike boja i L*a*b* vrednosti, došli smo do saznanja kako se ovi parametri menjaju pod uticajem trljanja. Rezultati su predstavljeni tabelarano i grafički.

Reference

[1] Novaković D., Kašiković N. (2013), Digitalna štampa, FTN izdavaštvo, Novi Sad.
[2] Durst Phototechnik (2010) Rho 750 HS Corrugated Display Printer [Online] Dostupno na: https://www.minilab.ca/dat/files/291.pdf
[3] Testex (2010) TF411 Electronic Crock Meter [Online], Dostupno na: https://fabrictester.en.ec21.com/TF411_Electronic_Crock_Meter--4990180_4990353.html
Objavljeno
2021-04-02
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn