The UTICAJ DIZAJNA U DIGITALNOM MARKETINGU NA PRIMERU PROFILA ZA DEPARTMAN GRID

  • Jovan Živković
  • Gojko Vladić Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за графичко инжењерство и дизајн
Ključne reči: Dizajn, marketing, društvene mreže, strategija

Apstrakt

Digitalni marketing je veoma bitan za svaki brend. Važnost dizajna i digitalnog marketinga pri nastupu na društvenim mrežama predstavljena je u sklopu rada. U ovom radu predstavljena je strategija nastupa na društvenim mrežama za profil departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn, koja je utvrđena na osnovu teorijskih osnova navedenih u teorijskom delu rada, kao i nizom istraživanja u praktičnom delu rada. Strategija nastupa na društvenim mrežama vršena je za dve vodeće društvene mreže Facebook i Instagram.

Reference

[1] Žerjav T. : ,,The importance of design in native marketing‘‘, Croatia, Zagreb, E-Book, 12-54 (2019)
[2] Nola N. : ,,Promotion of small turist places on social media’’, Croatia, Split, E-book, 3- 8 (2018)
[3]https://www.britanica.com/biography/Mark-Zuckerberg (pristupljeno u avgustu 2020.)
[4]https://www.lifewire.com/what-is-instagram-3486316 (pristupljeno u avgustu 2020.)
[5]https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ (pristupljeno u avgustu 2020.)
[6]https://www.digitizer.rs/news-stories/marketing-za-drustvene-mreze/ (pristupljeno u avgustu 2020.)
Objavljeno
2021-04-02
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn