ДИГИТАЛНО МОДЕЛОВАЊЕ ТЕРЕНА ЗАСНОВАНО НА САВРЕМЕНОМ ФОТОГРАМЕТРИЈСКОМ ПРЕМЕРУ

  • Радован Симић
Ključne reči: ДМТ, УАВ, дрон, фотограметрија, моделовање, облак тачака, ГЦП, ДЕМ, оцена тач¬ности, вектор, ортомозаик, 3Д

Apstrakt

Предмет рада јесте дигитално моде­ловање терена засновано на аквизицији пода­та­ка дигиталном фотограметријом применом савре­мених аутоматских ваздухопловних летилица, на локали­тету површинског копа глине у Новом Бечеју. Поступцима обраде и анализе обухваћене су све фазе од прикупљања података, софтверског моделовања терена, приказа резултата и оцене тачности доби­јених модела.

Reference

[1] C. L. Miller and R. A. Laflamme, “The digital terrain model - Theory and application,” Photogrammetric Engineering, Massachusetts Ins. of Technology, vol. 24, pp. 433-442, 1958.
[2] M. A. Gomarasca, Basics of Geomatics, Milano, Italy: Springer, 2004.
[3] J. P. Wilson and J. C. Gallant, Digital Terrain Analysis in Terrain Analysis: Principles and Applications, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
[4] Weibel R. and Heller M., “Geographical Information Systems: Principles and applications,” in Digital terrain modelling, Longman, Harlow, 1991, pp. 269-297.
[5] F. Nex and F. Remondio, “UAV for 3D mapping applications: A review,” Applied Geomatics, 2014.
[6] M. Westoby and J. Brasington, “‘Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications,” Geomorphology, vol. 179, pp. 300-314, 2012.
[7] https://www.parrot.com/us/drones/anafi
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo