PRIMENA RAČUNARSTVA NA IVICI KOD PROGRAMABILNO LOGIČKIH KONTROLERA

  • Nikola Nestorović
Ključne reči: Računarstvo na ivici, računarstvo u oblaku, PLK

Apstrakt

U okviru ovog rada dat je opis računarstva na ivici (Edge Computing) kod programabilno logičkih kontrolera. Urađeno je poređenje računarstva na ivici sa računarstvom u oblaku (Cloud Computing) u različitim industrijskim primenama. Izvršena je analiza praćenja rada pneumatskog cilindra u cilju predviđanja njegovog otkaza u radu.

Reference

[1] Katalog, “Edge computing for IoT”, “Bosch” (pristupljeno 29.2.2020.)
[2] Internet sajt, “Wikipedia”, https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_computing (pristupljeno15.02.2020.)
[3] Internet sajt, “GCWiki”, https://wiki.gccollab.ca/Technology_Trends/Edge_Computing#Industry_Use (pristupljeno 19.2.2020.)
[4] Članak “5 Examples of Edge Computing Solutions in Use Today”, dostupno na: https://www.lanner-america.com/blog/5-examples-edge-computing-solutions-use-today/ (pristupljeno 19.2.2020.)
[5] Internet sajt, “Mitsubishi electric”, https://www.mitsubishielectric.com/news/2017/1107-b.html (pristupljeno 21.2.2020.)
[6] Katalog, “Meet the Future: Edge Programmable Industrial Controllers”, “OPTO22” (pristupljeno 24.2.2020.)
Objavljeno
2020-10-04