PROCENA RIZIKA ZA RADNA MESTA U PROCESU PROIZVODNJE OBUĆE

  • Miloš Kondić
Ključne reči: Procena rizika, bezbednost na radu, proces proizvodnje obuće, osobe sa invaliditetom

Apstrakt

U radu je prikazan proces proizvodnje obuće u preduzeću „Gepard Vis“ i radna mesta na kojima su radno angažovane osobe sa invaliditetom kao i postupci indetifikacije opasnoti i štetnosti u procesu proizvodnje obuće, a u cilju procenjivanja rizika po bezbednost i zdravlje zaposlenih. Izvršena je procena rizika za radna mesta na kojima su zaposlene osobe sa invaliditetom na osnovu prepoznatih opasnosti i štetnosti i dati su predlozi za kontrolu i upravljanje rizicima u procesu proizvodnje obuće.

Reference

[1] Centar za orijentaciju društva – COD; Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2011.
[2] Gemović, B: Metodologije za sprovođenje postupka procene rizika, Dokorska teza
[3] Gavanski, D.: Procena rizika u industriji prema novoformiranoj metodi sa posebnim osvrtom na efekte požara, Doktorkska disertacija, Fakultet tehniĉkih nauka u Novom Sadu, 2011.
[4] Jocić, N. (2008). Vodič za procenu i upravljanje rizikom. Novi Sad.
[5] Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. (2015). www.paragraf.rs
[6] Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. (2018). www.paragraf.rs
[7] Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. (2019). www.paragraf.rs
[8] Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. (2017). www.paragraf.rs
[9] Zakon o radu. (2018). www.pravno-informacioni-sistem.rs.
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu