UNAPREĐENJE KVALITETA PROIZVEDENIH PLOČICA PREDUZEĆA „POLET KERAMIKA“

  • Sonja Milodanović
Ključne reči: Logistika, Proizvodnja, Unapređenje kvaliteta

Apstrakt

U radu je na osnovu snimka stanja izvršena analiza uzroka nastanka glavnog problema procesa proizvodnje i službe kvaliteta , a to je loš kvalitet proizvedenih pločica u preduzeću „Polet keramika“ i na osnovu izvršenog ocenjivanja uzroka, primenom FMEA analize došli smo do najktitičnijih uzroka za koje su u radu preporučene mere unapređenja, čija primena bi doprinela rešavanju postavljenog problema.

Reference

[1] Prof. Dr. D. Šoškić 1984, Ekonomska enciklopedija I; „Savremena adninstracija“ Beograd.
[2] Dr. Ž. Radosavljević i Dr. R. Tomić; 2007, Menadžment u modernom biznisu; Univerzitet „Braća Karić“; Beograd.
[3] (26.01.2020.) http://www.maturski.org - Seminarski rad: Upravljanje kvalitetom .
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment