IZRADA FUNKCIONALNE E-PRODAVNICE POMOĆU MAGENTO CMS PLATFORME

  • Danilo Radin
  • Neda Milić Keresteš
Ključne reči: Web dizajn, elektronska trgovina, CMS – sistem za upravljenje sadržajem, Magento

Apstrakt

Rad istražuje procese elektronskog poslovanja sa akcentom na elektronsku trgovinu, ali i tehnologije i koncepte različitih sistema za upravljanje sadržajem. Kao rezultat rada kreirana je funkcionalna elektronska prodavnica „Suvenir023 – Lala i Sosa“ uz pomoć Magento platforme. Urađena je uporedna analiza Magento platforme sa popularnim dodatkom za elektron­sku trgovinu WooCommerce koju koristi WordPress platforma. U praktičnom delu je detaljno opisan postupak izrade prodavnice od instalacije platforme, osnovnih podešavanja, kreiranja kategorija i proizvoda, vođenja grupe kupaca, kao i vođenja promocija i kupona.

Reference

[1] Končar J., (2008) Elektronska trgovina – drugo izdanje, Ekonomski fakultet, Subotica
[2] Balaban N., Ristić Ž., Đurković J., Trninić J., Tumbas P. (2010) Informacione tehnologije i informacioni sistemi - peto izdanje, Ekonomski fakultet, Subotica
[3] Trninić J., Đurković J., (2016) Elektronsko poslovanje, Ekonomski fakultet, Subotica
[4] Brightspot (2018) The Pros and Cons of Coupled, Decoupled and Headless CMS Platforms [Online] Dostupno na:https://www.brightspot.com/blog/decoupled-cmsand-headless-cms-platforms [Pristupljeno: 15.12.2019]
[5] Barker D. (2016), Web Content Management - Systems, Features, and Best Practices, O’Reilly Media, USA
[6] Robertson J., (2003) So, what is a CMS? [Online] Dostupno na: https://www.steptwo.com.au/papers/kmc_what/ [Pristupljeno: 15.12.2019]
[7] Magento, (2019) Magento, User Guide, Table of Contents [Online] Dostupno na: https://docs.magento.com/user-guide/getting-started.html [Pristupljeno: 15.12.2019]
[8] WPengine, (2018) Resource Center, Comparing WordPress vs. Magento for eCommerce [Online] Dostupno na: https://wpengine.com/resources/wordpress-vs-magento/ [Pristupljeno: 09.12.2019]
[9] Benson E., (2017) SKTThemes, WordPress Vs Magento Better Option For Setting up an Online Store? [Online] Dostupno na: https://www.sktthemes.org/wordpress/wordpress-vs-magento/ [Pristupljeno: 09.12.2019]
Objavljeno
2020-10-01
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn