POSTUPAK IZRADE VEB APLIKACIJE U EMBER.JS RADNOM OKVIRU

  • Dunja Đurović
  • Neda Milić Keresteš
Ključne reči: veb aplikacije, radni okviri, veb dizajn, Ember.JS

Apstrakt

Rad se bavi istraživanjem radnih okvira (engl. framework), za razvoj veb aplikacija. Cilj rada jeste prikazati najbolju praksu izrade veb aplikacije, način na koji rade ovakve aplikacije i kada se one koriste. Takođe, cilj je istražiti aktuelne tehnologije za razvoj veb aplikacija i napraviti komparativnu analizu tih tehnologija za konkretne primene. Rad predstavlja potpuni razvoj jedne veb aplikacije pomoću Ember.JS radnog okvira. – od samog planiranja aplikacije, preko dizajna do programiranja i puštanja u rad.

Reference

[1] P. Sherman, "blog.pshrmn", Blog.pshrmn.com, 2020. [Online]. Dostupno na: https://blog.pshrmn.com/how-single-page-applications-work/. [Pristupljeno u septembru 2019].
[2] Single-page application vs. multiple-page application", Medium, 2016. [Online]. Dostupno na: https://medium.com/@NeotericEU/single-page-application-vs-multiple-page-application-2591588efe58. [Pristupljeno u septembru 2019].
[3] What are the types of web applications?, Blog.exposit.com, 2018. [Online]. Dostupno na: https://blog.exposit.com/what-are-types-web-applications/. [Pristupljeno u oktobru 2019].
[4] S. Morris, "What Is a JavaScript Framework? - Skillcrush", Skillcrush, 2018. [Online]. Dostupno na: https://skillcrush.com/blog/what-is-a-javascript-framework/. [Pristupljeno u novembru 2019].
[5] Startit, "Kako naučiti back end web programiranje", 2020. [Online]. Dostupno na: https://startit.rs/back-end-web-development/. [Pristupljeno u oktobru 2019].
[6] Pluralsight, "7 Reasons to Use Ember.js", Pluralsight.com, 2015. [Online]. Dostupno na: https://www.pluralsight.com/blog/software-development/7-reasons-to-use-ember-js. [Pristupljeno oktobra 2019].
Objavljeno
2020-10-01
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn