DIGITALIZACIJA NOVINA „BEČEJSKI DANI“

  • Jelena Janković Ćuk
  • Željko Zeljković
Ključne reči: novine, digitalizacija, štampani mediji, digitalni mediji, mikrofilm, mikrofilmovanje, OCR, skeneri, meta podaci, Dublin Core, XML, XSL

Apstrakt

Postupak digitalizacije je obiman posao, vođen projektom, koji se sastoji od upoznavanja i pravilne pripreme arhivske građe, transformacije u bit mapirane slike uz pomoć skenera i fotoaparata, preuređivanja i sređivanja podataka uz pomoć OCR softvera, kreiranju metapodataka i upravljanju baze, i na samom kraju kreiranje web aplikacije.

Reference

[1] S. Lukačević, J. Buljević, S. Mokriš, “Formati digitalnih sadržaja za čuvanje i zaštitu novina u knjižnicama“, Str. 104, 2015.
[2] IFLA, “Smjernice za projekte digitalizacije“, Str. 29, 2002.
[3] Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, katedra za opštu elektrotehniku, [Online] Dostupno na: http://dsp.etfbl.net/multimediji/2015/07%20GI%20Kompresija%20slike.pdf; [Pristupljeno: 27. marta 2019. godine]
[4] L. Hodž, 2004. [Online] Dostupno na: http://poincare. matf.bg.ac.rs/~cvetana/Nastava/Materijal/GejlHodz_metapodaci.pdf; [Pristupljeno: 5. novembra 2019. godine]
[5] N. Dakić, J. Andonovski, 2016, Linked Open Data и Bibframe, [Online] Dostupno na: https://www.unilib.rs › 2016/03; [Pristupljeno: 12. novembra 2019. godine]
[6] Milosavljević B., Zaric M, Zeljković Ž., Elektronsko izdavaštvo materijal sa predavanja , 2018.
Objavljeno
2020-10-01
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn