ERP SISTEM I NJEGOVA PRIMENA

  • Nebojša Maksimović
  • Željen Trpovski
Ključne reči: Erp, Sistem, Informacija

Apstrakt

Informacioni sistemi i primena WSCAR sistema koji predstavlja integrisani ERP sistem za preduzeća čija je osnovna delatnost održavanje vozila.

Reference

[1] Loos Peter: Advanced Information Technology Application in ERP Systems, Wirtschaftsinformatik II, Chemnitz University of Technology, 2002
[2] Mr Dragan Manojlov, Uticaj ERP-a i automatizacija poslovnih procesa na poslovno odlucivanje i upravljanje, Doktorska disertacija, Beograd, 2013.
[3] https://sr.wikipedia.org/wiki/ERP
[4] Frederik Transier, Univerisity of Karsluhe, SAP NetWeaver EIM TREX, Peter Sanders, Univerisity of Karsluhe, Germany „Engineering basic algorithms of an in- memory text search engine“, December 2010
[5] https://sr.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
[6] Five steps to successful ERP implementation, Datacor, Sean W. O’ Donnell, 2008.
Objavljeno
2020-09-30
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo