ПРИСТУПАЧНОСТ ОСОБА С ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

  • Боривој Сандић
Ključne reči: пристпачност, особе са посебним потребама, мобилност (број путовања)

Apstrakt

Утврђивање мобилности особа са посебним потребама, као и предлог мера за повећање и побољшање приступачности и мобилности особа са посебним потребама у саобраћају.

Reference

[1] Човек и окружење: Семинар о основама универзалног дизајна/дизајна за све у планирању и изградњи простора, обликовању производа, информација и услуга (приступљено у јануару 2020. преко www.czuns.org)
[2] Европски концепт приступачности, Луксембург, 2008.
[3] Путеви Србије: Приручник за пројектовање путева, Београд, 2012. http://www.putevi-srbije.rs/pdf/harmonizacija/prirucnik_za_projektovanje_puteva/SRDM5-7-pesacke-povrsine(120505-srb-konacni).pdf (приступљено у јануару 2020.)
[4] Европски концепт приступачности - технички приручник, Луксембург, 2003.
[5] Стратегија приступачности града Новог Сада 2012 – 2018, Град Нови Сад, 2012.
Objavljeno
2020-09-26
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo