PRIMENA I UPOREĐIVANJE DVA MODELA SAMOOCENJIVANJA PREMA STANDARDU ISO 9004 U PREDUZEĆU ENERGOTEHNIKA JUŽNA-BAČKA D.O.O., NOVI SAD

  • Bato Kamberović Menadžment kvalitetom
  • Ivana Pavlović
Ključne reči: Samoocenjivanje, kritične tačke, mere unapređenja

Apstrakt

Predmet rada jeste upoređivanje dva modela izvrsnosti: ISO 9004:2009 i ISO 9004:2018. Teorijske osnove iz ove oblasti predstavljene su u radu, kao i prikaz samoocenjivanja korišćenjem oba modela, nakon čega su dati predlozi za unapređenje za utvrđene kritične tačke. Na kraju je izveden zaključak kao i uočene razlike između ove dve verzije standarda ISO 9004.

Reference

[1] Prof. dr Božidar Leković, Menadžment principi – sistem i proces, Subotica 2015
[2] Internet izvor: http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/dokumenti/katedra0155/Merenje%20i%20kvalitet/KVALITET%20PROIZVODA.pdf [pristupljeno 7.8.2020.]
[3] Internet izvor: https://www.scribd.com/document/343334084/Opste-o-Kvalitetu [pristupljeno 7.8.2020.]
[4] Dr Milenko Heleta, Menadžment kvaliteta, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008. God.
[5] Internet izvor: https://www.svijet-kvalitete.com/index.php/upravljanje-kvalitetom/1116-joseph-moses-juran [pristupljeno 7.8.2020.]
[6] Internet izvor: https://www.tehnologijahrane.com/knjiga/sistem-menadzmenta-kvaliteta [pristupljeno 10.8.2020.]
[7] Internet izvor: http://apeironsrbija.edu.rs/Centar_za_izdavacku_djelatnost/Radovi/Specijalisticki/KljajicZIVANA.pdf [pristupljeno 2.9.2020]
[8] Internet izvor: https://www.kvalitet.org.rs/standardi [pristupljeno 5.9.2020]
[9] Internet izvor: http://project-management-srbija.com/iso-standardi#iso-standardi [pristupljeno 14.9.2020.]
[10] Vulanović, V., Stanivuković, D., Kamerović, B., Maksimović, R., Radaković, N., Radlovački, V., Šilobad, M., (2007). Sistem kvaliteta ISO 9001:2000, Novi Sad.
[11] Zoltán Krajcsák, Implementing Open Innovation Using Quality Management Systems: The Role of Organizational Commitment and Customer Loyalty
[12] Internet izvor: http://www.entjuba.rs/index.php/site/index/page/onama#upoznajte-nas [pristupljeno 15.9.2020.]
Objavljeno
2020-12-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment