WPF IMPLEMENTACIJA KONFIGURABILNE RIBBON KONTROLE

  • Srđan Paunović
Ključne reči: WPF, DataTemplate, CustomControls, UserControls, XML, Ribbon

Apstrakt

U radu je prezentovan projekat u kom je implementirana komandna traka sa kontrolama, pomoću koje se ubrzava korišćenje aplikacije. Traka je korisnički interfejs koji povećava mogućnost otkrivanja aplikacionih mogućnosti i funkcija. Rad je realizovan u programskom jeziku C# korišćenjem WPF grafičkog podsistema.

Reference

[1] A. Nathan, WPF 4 Unleashed, Indianapolis: Sams, 2010 , pp430-432
[2] Microsoft, „C# documentation“ https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
Objavljeno
2018-12-10
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo