SOFTVERSKO REŠENJE ZA PRIKAZ GRAF MODELA

  • Momir Marić
Ključne reči: Graf, Prezentacija grafa, Algoritmi raspoređivanja grafa

Apstrakt

Dokument uopšteno opisuje problem, strukturu, rešenje i dobijene rezultate softverskog rešenja. Softversko rešenje je u stanju da stvori, rasporedi i prezentuje jedan matematički graf uprošćenog realnog sistema.

Reference

[1] https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/api/windows.ui.xaml.shapes (pristupljeno u septembru 2018.)
[2] https://github.com/Microsoft/automatic-graph-layout (pristupljeno u septembru 2018.)
[3] https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.io.filesystemwatcher?view=netframework-4.7.2 (pristupljeno u septembru 2018.)
Objavljeno
2018-12-10
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo