APLIKACIJA ZA PRAVLJENJE MOCKUP-A I NJENA PRIMENA

  • Mirko Odalović
Ključne reči: WPF, MVVM, Dizajn šabloni

Apstrakt

Ovaj članak treba da demonstrira probleme koji  se javljaju tokom implementacije aplikacije za pravljenje mockup-a kao i način na koji su spomenuti problemi rešeni. Takođe pojasniće se i tehnologije u kojima je implementirana aplikacija kao i pojam mockup.

Reference

[1] https://www.vikingcodeschool.com/web-design-basics/what-are-mockups
[2] https://study.com/articles/graphic_designer_vs_-programmer.html
[3] https://sourcemaking.com/design_patterns
[4] https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dotnet/netframework-4.0/aa970268(v=vs.100)
[5] https://www.codeproject.com/Articles/819294/WPF-MVVM-step-by-step-Basics-to-Advance-Level, 2014
Objavljeno
2018-11-24
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo