SISTEM ZA PRAĆENJE I PLANIRANJE ALATA U TEHNOLOŠKOM PROCESU MONTAŽE AUTOMOBILSKIH KOMPONENTI

  • Nemanja Dimitrijević
Ključne reči: Praćenje i planiranje održavanja alata, redukcija vremena, preventivno i korektivno održavanje

Apstrakt

Osnovni cilj ovog rada je predstavljanje sistema za praćenje i planiranje alata u tehnološkom procesu montaže automobilskih komponenti. Shodno tome, pažnja je usmerena na organizaciju servisne tačke i njegov značaj u tehnološkom procesu u cilju skraćenja vremena zastoja zbog alata i povećanju ukupne efikasnosti opreme.

Reference

[1] Milovanović, Z., Papić, LJ., “Održavanje i pouzdanost tehničkih sistema”, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, 2007.
[2] Todić, V., Penezić, N., Lukić, D., Milošević, M „Tehnološka logistika i preduzetništvo“, FTN, Novi Sad, 2011.
[3] Dimitrijević, N.: „Sistem za praćenje i planiranje alata u tehnološkom procesu montaže automobilskih komponenti“, master rad, FTN, Novi Sad, 2018.
Objavljeno
2019-05-20
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo