PREDIKCIJA ZARADE FILMOVA TOKOM VIKENDA

  • Miloš Ostojić
Ključne reči: Predviđanje zarade filma, regresija, klasifikacija

Apstrakt

U radu je predstavljeno istraživanje o predviđanju zarade filmova tokom vikenda. Podaci su prikupljeni sa najrelevantijih sajtova koji se bave ocenji­vanjem i analitikom zarade filmova i iz jednog naučnog rada. Zarada filma je predviđana na osnovu više atributa, jedan od njih je i koeficijent zainteresovanosti publike po polu za film na osnovu opisa zapleta filma. Za pred­viđanje koeficijenta zainteresovanosti publike korišćene su NLP tehnike, logistička regresija, SVM i k-NN. Prob­lemu predikcije zarade filma se prišlo pomoću regresio­nih i klasifikacionih modela.

Reference

[1] Quader, N., Gani, M. O., Chaki, D., & Ali, M. H. (2017, December). A machine learning approach to predict movie box-office success. In 2017 20th International Conference of Computer and Information Technology (ICCIT) (pp. 1-7). IEEE.
[2] Sharda, R., & Delen, D. (2006). Predicting box-office success of motion pictures with neural networks. Expert Systems with Applications, 30(2), 243-254.
[3] Cook, C., Cunningham, B., Reading, E., Sedgewick, M., & Tilcock, K. Predicting Blockbuster Success.
[4] Hoang, Q. (2018). Predicting movie genres based on plot summaries. arXiv preprint arXiv:1801.04813.
[5] Song, J., & Han, S. (2013). Predicting gross box office revenue for domestic films. Communications for Statistical Applications and Methods, 20(4), 301-309.
[6] Wühr, P., Lange, B. P., & Schwarz, S. (2017). Tears or fears? Comparing gender stereotypes about movie preferences to actual preferences. Frontiers in psychology, 8, 428.
Objavljeno
2020-05-31
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo