STUDIJA PODEŠENJA ELEKTRIČNIH ZAŠTITA TRANSFORMATORSKE STANICE 33/220kV VETROELEKTRANE KOVAČICA

  • David Ivanović
Ključne reči: Relejna zaštita, Zaštitne funkcije, Parametri

Apstrakt

U ovom radu je rađena studija podešenja relejne zaštite na jednom savremenom projektu od velike važnosti za elektroenergetski sistem Srbije – vetroelektrana „Kovačica“. Detaljno je odrađen proračun podešenja zaštitnih funkcija vetroelektrane u 220kV postrojenju na zaštiti energetskih transformatora. Zatim zaštita u 33kV postrojenju na transformatorskim ćelijama, izvodnim ćelijama  ka vetrogeneratorima i spojnim ćelijama su prikazana. Svi neophodni tehnički podaci kao i kratak opis vetroelektrane su dati. Odrađen je i opisan proračun podešenja a na osnovu tehničkih preporuka, tipskih podešenja, odgovarajućih  tehničkih uptstava dobijeni su krajnji rezultati koji su tabelarno predstavljeni.

Reference

[1] IEE d.o.o: Sveska 4.1- Projekat elektroenergetskih instalacija Transformacija 33/220kV I RP 33kV, Projektna sveska, Novi Sad, 2018.
[2] IEE d.o.o: Sveska 4.5 Sistem zaštite i upravljanja, Projektna sveska, Novi Sad, 2018.
[3] IEE d.o.o: Sveska 4.6-Projekat elektroenergetskih instalacija-Upravna zgrada, Projektna sveska, Novi Sad, 2018.
[4] Log Design d.o.o.: Sveska 4.7 Projekat EE i TK kablova za povezivanje vetroturbina, Projektna sveska, Beograd, 2018.
[5] Javno Preduzeće Elektromreža Srbije; Studija priključenja VE Kovačica na prenosni sistem Srbije – sistemske analize, Studija, Beograd 2015
Objavljeno
2020-05-31
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo