ДИНАМИЧКА ПРОМЈЕНА ПРОФИЛНЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ У СИСТЕМУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПАМЕТНИМ БРОЈИЛИМА

  • Марина Бобар
Ključne reči: Паметна мрежа, Напредна мјерна инфраструктура, Паметна бројила, Систем за управљање паметним бројилима

Apstrakt

Овај рад говори о изазовима обраде велике количине догађаја генерисаних на паметним бројилима приликом екстремних времен­ских услова. Описане су предности паметних бројила као и сервиси који су од значаја за пренос инфор­мација са паметних бројила до система за управљање паметним бројилима. У раду је предложено софт­верско рјешење за унапређење обраде догађаја.

Reference

[1] др Владимир Ц. Стрезоски, „Основи електроенергетике”, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2019.
[2] Patrick McDaniel, Stephen McLaughlin, Security and Privacy Challenges in the Smart Grid, IEEE Security & Privacy, vol. 7, no. 3, pp. 75 – 77, 2009.
[3] Qie Sun, Hailong Li, Zhanyu Ma, Chao Wang, Javier Campillo, Qi Zhang, Fredrik Wallin, Jun Guo, A Comprehensive Review of Smart Energy Meters in Intelligent Energy Networks, IEEE Internet of Things Journal, vol. 3, no. 4, pp. 464 – 479, 2016.
[4] Enrico Valigi, Eugenio Di Marino, Networks optimization with advanced meter infrastructure and smart meters, CIRED – 20th International Conference on Electricity Distribution, 2009.
Objavljeno
2020-05-29
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo