ZAŠTITA VODOVA U DISTRIBUTIVNIM I PRENOSNIM MREŽAMA

  • Aleksa Ristić
Ključne reči: Releji, prekostrujna zaštita, distantna zaštita

Apstrakt

U radu su izvršene analize za različite načine zaštite vodova u distributivnim i prenosnim mre­žama. Dati su podaci koji su neophodni za adekvatno po­dešenje i funkcionisanje relejne zaštite. Objašnjene su prekostrujna i distantna zaštita. Izvršen je proračun podešenja prekostrujne i distantne zaštite.

Reference

[1] M. D. Nimrihter, P. N. Đapić: Proračuni u distributivnim električnim sistemima, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2008.
[2] D60 Line Distance Protection, System Instruction Manual, General Electric Industrial Systems, Manual P/N: 160-0089-R1(GEK-113343) Ontario, Canada, 2009
[3] J. G. Andrichak, G.E. Alexander, Distance Relays Fundamentals, GER-3966, General Electric Co, Malvern, PA
[4] D. Bekut: Relejna zaštita, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2009.
Objavljeno
2020-05-28
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo