UTICAJ NAČINA UZEMLJENJA DISTRIBUTIVNE MREŽE NA PRORAČUN LOKACIJE KVARA

  • Ivan Stanojević
  • Savo Đukić
Ključne reči: Lokacija kvara, Uzemljenje, Distributivna mreža

Apstrakt

U ovom radu dati su osnovni pojmovi vezani za upravljanje kvarom. Takođe, teorijski je opisan algoritam za lociranje kvara. Testiran je uticaj načina uzemljenja distributivne mreže na funkciju lokacije kvara na test mreži i izneti su zaključci o dobijenim rezultatima.

Reference

[1] Dragan Popović, Duško Bekut, Valentina Dabić: Specijalizovani DMS algoritmi, DMS Group, Novi Sad, 2011.
[2] M. M. Saha, J. Izykowski, E. Rosolowski: Fault Location on Power Networks, Springer, London, 2010.
Objavljeno
2020-05-28
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo