ПРЕПОЗНАВАЊЕ ГРАФИЧКИХ СИМБОЛА НА ШЕМАТСКИМ ДИЈАГРАМИМА

  • Вукашин Иличић
Ključne reči: Вештачка интелигенција, машинско учење, детекција објеката, шематски дијаграм

Apstrakt

Овим радом обухваћено је истра­живање различитих приступа и алгоритама који су везани за препознавање симбола на шематским дија­грамима. Описан je поступак на којем се заснива имплементација апликације која омогућава кориснику да проналази жељене симболе на изабраној шеми. Приликом имплементације коначног решења коришћен је C# програмски језик. Током развоја апликације ура­ђене су детаљне анализе и тестирања која испитују њене перформансе.

Reference

[1] Szeliski Richard, “Computer Vision”, Springer, 2010.
[2] Marco Alexander Treiber, “An Introduction to Object Recognition”, 2010.
[3] F. Chollet, "Deep Learning with Python", Manning Publications, 2017.
[4] A. Géron, "TensorFlow" 2nd Edition, O'Reilly Media, 2019.
Objavljeno
2020-05-28
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo