РАЗВОЈ SDK БИБЛИОТЕКЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОТОКОЛА

  • Бранко Јелић
Ključne reči: SCADA, RTU

Apstrakt

У овом раду представљено је једно решење Software Development Kit (SDK) библиотеке за потребе развоја индустријских протокола. Поред описаног концепта решења, у раду су описане основе SCADA система, комуникационих и индустријских протокола.

Reference

[1] Софтвер са критичним одзивом, 2015, Бранислав Атлагић
[2] https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/asynchronous-programming-patterns/task-based-asynchronous-pattern-tap
[3] Beginning SOLID Principles and Design Patterns for ASP.NET Developers, 2016, Bipin Joshi
[4] Test-Driven Development by Example, 2002, Kent Beck
Objavljeno
2020-05-27
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo