MAGNETSKO POLJE SIMETRIČNOG TROFAZNOG VODA, SASTAVLJENOG OD “U” SABIRNICA

  • Jadranka Ivković
  • Karolina Kasaš-Lažetić
Ključne reči: Trofazne „U” sabirnice sa neutralnim provodnikom, Oklopljene sabirnice, Magnetsko polje, Metod konačnih elemenata (MKE)

Apstrakt

U radu je izvršena analiza raspodjele intenziteta vektora magnetske indukcije u okolini simetričnih trofaznih sabirnica u prisustvu neutralnog voda za četiri različita međusobna položaja „U” sabirnica i različite fazne stavove struja u njima. Dodatno je ispitan uticaj oklopljavanja sabirnica na raspodjelu magnetskog polja. Proračuni su izvršeni u programskom paketu „COMSOL Multiphysics”, koji radi na bazi metoda konačnih elemenata. Dobijeni rezultati su pokazali da promjena faznog stava jačina struja u sabirnicama kao i promjena položaja sabirnica dovodi do promjene raspodele magnetskog polja, a prisustvo oklopa smanjuje magnetsko polje izvan posmatranog sistema.

Reference

[1] J. Nahman, V. Mijailović, „Razvodna postrojenja”, Akademska misao, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2005.
[2] COMSOL Muliphysics, documentation, 2016.
[3] B. D. Popović, „Elektromagnetika”, Građevinska knjiga, Beograd, 2000.
[4] M. Stojaković, „Matematička analiza 2“- drugi deo, 2. Izdanje, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Novi Sad, 2007.
[5] LJ. Gerić, “Razvodna postrojenja-zbirka zadataka, drugo izdanje”, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2006.
[6] Jadranka Ivković, “Određivanje frekvencijski zavisne strujne raspodele u “U” sabirnici”, diplomski rad, FTN Novi Sad, 2017.
Objavljeno
2020-05-26
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo