UTICAJ NESIMETRIJE TROFAZNOG SISTEMA NA MAGNETSKO POLJE “U” SABIRNICA

  • Milica Samardžić
  • Karolina Kasaš-Lažetić
Ključne reči: Trofazne „U” sabirnice sa neutralnim provodnikom, Oklopljene sabirnice, Magnetsko polje, Metod konačnih elemenata (MKE)

Apstrakt

U ovom radu je ispitan uticaj nesimetrije faznih struja i različitih faznih stavova struja na raspodjelu magnetskog polja u okolini trofazne “U” sabirnice sa neutralnim provodnikom. Ispitan je i uticaj oklopljavanja sabirnica na raspodjelu magnetskog polja. Proračun je izvršen u programskom paketu “COMSOL Multiphysics”, koji radi na bazi metode konačnih eleme-nata. Rezultati proračuna su prikazani grafički, kao raspodjela intenziteta vektora magnetske indukcije po poprečnom presjeku sistema i preko najčešće korišćenih grafika i detaljno su protumačeni.

Reference

[1] J. Nahman, V. Mijailović, „Razvodna postrojenja”, Akademska misao, Elektrotehnički Fakultet, Beograd, 2005.
[2] COMSOL Muliphysics, documentation, 2016.
[3] B. D. Popović, „Elektromagnetika”, Građevinska knjiga, Beograd, 2000.
[4] M. Stojaković, „Matematička analiza 2“- drugi deo, 2. Izdanje, FTN Novi Sad, Novi Sad, 2007.
[5] LJ. Gerić, “Razvodna postrojenja-zbirka zadataka, drugo izdanje”, Novi Sad, FTN, 2006.
[6] K. Kasaš-Lažetić, G. Mijatović, D. Herceg, M. Prša, “Electromagnetic field distribution in vicinity of unbalanced mixed overhead power lines”, ПЕС 2019, Niš, Srbija, 2019.
Objavljeno
2020-05-23
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo