ПРИМЕНА SERVERLESS АРХИТЕКТУРЕ НА АПЛИКАЦИЈУ ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДОВИМА У ЕЕ СИСТЕМУ

  • Немања Стевановић
Ključne reči: Cloud, Serverless, Azure Functions

Apstrakt

У овом раду представљена је примена Serverless архитектуре на апликацију која симулира управљање радовима у електроенергетском систему. Приказан је начин на који се може смањити оптерећење једног од сервиса апликације употребом Azure Functions које представљају Serverless архитектуру креиране од стране Microsoft Azure-a.

Reference

[1] Programming Microsoft Azure Service Fabric, Second Edition, Haishi Bai
[2] Microservicess Patterns, Chris Richardson
Objavljeno
2020-05-23
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo